دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد
در چارچوب تحقیقات قضایی درباره ساختمان‌های تخریب شده در زلزله‌های ششم فوریه در ترکیه، تا کنون ۲۴۷ نفر با حکم دادستانی این کشور بازداشت شده اند.

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه 247 نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

دادستانی ترکیه 247 نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد
دادستانی ترکیه ۲۴۷ نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 247 ...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 247 ...
www.mehrnews.com › news › دادستانی-ترکیه-۲۴۷-ن...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 131 ...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 131 ...
در چارچوب تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ششم فوریه در ترکیه، تا کنون ۲۴۷ نفر با حکم دادستانی این کشور بازداشت شده ...

لحظه ریزش یک ساختمان در ترکیه از نمای دوربین مداربسته - صاحبخبر

لحظه ریزش یک ساختمان در ترکیه از نمای دوربین مداربسته - صاحبخبر
دادستانی ترکیه 247 نفر را در ارتباط با زلزله بازداشت کرد

بازداشت پیمانکاران ساختمانهای فروریخته در زلزله اخیر ترکیه

بازداشت پیمانکاران ساختمانهای فروریخته در زلزله اخیر ترکیه
www.ghatreh.com › news › دادستانی-ترکیه-نفر-ار...

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در ... - Head Topics

تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در ... - Head Topics
در چارچوب تحقیقات قضایی درباره ساختمان های تخریب شده در زلزله های ششم فوریه در ترکیه، تا کنون 247 نفر با حکم داد.

دستگیری ۲۴۷ پیمانکار و ناظر ساختمانی مناطق زلزله زده ترکیه

دستگیری ۲۴۷ پیمانکار و ناظر ساختمانی مناطق زلزله زده ترکیه
تحقیقات قضایی درباره ساختمانهای تخریب شده در زلزلههای ترکیه؛ 247 ...

دادگستری ترکیه حکم دستگیری ۱۷۱ نفر مرتبط با زلزله را صادر کرد ...

دادگستری ترکیه حکم دستگیری ۱۷۱ نفر مرتبط با زلزله را صادر کرد ...
www.aa.com.tr › ترکیه › تحقیقات-قضایی-درباره-...
منبع خبر : mehrnews.com