دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی

دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی


دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی - خبرگزاری صدا و سیما

دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی - خبرگزاری صدا و سیما

دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵درصدی مصرف آب - خبرگزاری تسنیم

دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵درصدی مصرف آب - خبرگزاری تسنیم
دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی - خبرگزاری صدا و سیما

تسنیم: دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب

تسنیم: دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب
www.iribnews.ir › اجتماعی › جامعه و شهری

دستور به ادارات برای کاهش مصرف آب - هم میهن

دستور به ادارات برای کاهش مصرف آب - هم میهن
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سخنگوی آبفای استان تهران گفت: راهکار کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب به تمام ادارات دولتی تهران اعلام شده است. آقای بخشی ...

ادارات دولتی موظف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب شدند - Entekhab.ir

ادارات دولتی موظف به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب شدند - Entekhab.ir
دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵درصدی مصرف آب - خبرگزاری تسنیم

دستور به ادارات دولتی برای کاهش 25 درصدی مصرف آب | مدیرعامل

دستور به ادارات دولتی برای کاهش 25 درصدی مصرف آب | مدیرعامل
www.tasnimnews.com › اقتصادی › نفت و انرژی

الزام ادارات به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب - ایرنا

الزام ادارات به کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب - ایرنا
دستور به ادارات دولتی برای کاهش 25 درصدی مصرف آب. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با تأکید بر لزوم بهرهگیری از همه ظرفیتها و ...

دستور به ادارات دولتی برای کاهش 25 درصدی مصرف آب | مدیرعامل - قطره

دستور به ادارات دولتی برای کاهش 25 درصدی مصرف آب | مدیرعامل - قطره
تسنیم: دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب

دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی - خبر فارسی

دستور کاهش مصرف آب در ادارات دولتی - خبر فارسی
دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵ درصدی مصرف آب. تاریخ انتشار: ۲۰ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۲۱۲۶۸. [درخواست حذف این خبر] · دستور به ادارات دولتی برای کاهش ۲۵ ...
منبع خبر : iribnews.ir