سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان غربی در بازدید از پایانه مرزی رازی از سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی خبر داد.

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان غربی، مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی هم در این بازدید گفت: پایانه مرزی رازی در سال ۸۶ بعنوان مرز رسمی تایید و از سال ۱۳۹۰ فعالیت در آن آغاز شد که هم اکنون عملیات اجرایی محوطه آن با ۸۱ درصد پیشرفت فیزیکی درحال انجام بوده و سالن های تجاری و مسافری این مرز ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی ادامه داد: مساحت این پایانه مرزی در حوزه تجاری و مسافری و تاسیسات جانبی ۱۰ هزار مترمربع بوده و سالن مسافری و تجاری بعنوان یکی از ویترین های ماندگار و زیبای قلمرو جمهوری اسلامی ایران برای خدمات رسانی به مترددین و در شأن مردم عزیز کشورمان خواهد بود.

آرامون با بیان اینکه ویژگی بارز پایانه مرزی رازی تردد بالای مسافری است، خاطرنشان کرد: مرز رازی دو محدوده ایست اختیاری به مساحت ۹.۲ و ایست اجباری به مساحت ۶.۳ را داراست که آزادسازی و تایید اراضی ایست اختیاری انجام و در مرحله برنامه ریزی برای مطالعات طرح جامع قرار دارد.سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خوی - ایسنا

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خوی - ایسنا

سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی

سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی
سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خوی - ایسنا

سرمایه گذاری۳۰۰ میلیارد تومانی برای پایانه مرزی رازی - خبرگزاری مهر

سرمایه گذاری۳۰۰ میلیارد تومانی برای پایانه مرزی رازی - خبرگزاری مهر
www.isna.ir › news › سرمایه-گذاری-۳۰۰-میلیارد-توما...

سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی

سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی
ایسنا/آذربایجان غربی مدیرکل راهداری وحمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی ...

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خوی

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خوی
سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه مرزی رازی

سرمایه گذاری300 میلیارد تومانی برای پایانه مرزی رازی - هانا خبر

سرمایه گذاری300 میلیارد تومانی برای پایانه مرزی رازی - هانا خبر
news.mrud.ir › news › سرمایه-گذاری-بالغ-بر-۳۰۰-می...

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خوی

سرمایه گذاری 300 میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خوی
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای آذربایجان غربی در بازدید از پایانه مرزی رازی از سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد تومانی در ساخت پایانه ...

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خ - خبرپو

سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی خ - خبرپو
سرمایه گذاری۳۰۰ میلیارد تومانی برای پایانه مرزی رازی - خبرگزاری مهر

سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی

سرمایه گذاری ۲۰۰ میلیارد تومانی برای ساخت پایانه مرزی رازی
www.mehrnews.com › news › سرمایه-گذاری۳۰۰-میلیا...
منبع خبر : iribnews.ir