کاهش بیش از ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس

کاهش بیش از ۱۱ هزار واحدی شاخص بورس
منبع خبر : iribnews.ir