۱۵ اردیبهشت، روز شیراز

۱۵ اردیبهشت، روز شیراز


۱۵ اردیبهشت؛ روز شیراز - روز بهشت

۱۵ اردیبهشت؛ روز شیراز - روز بهشت

تعطیلی اماکن تاریخی و گردشگری استان فارس در روز شیراز

تعطیلی اماکن تاریخی و گردشگری استان فارس در روز شیراز
پس از تصویب شورای شهر

15 اردیبهشت ؛ روز شیراز - کارناوال

15 اردیبهشت ؛ روز شیراز - کارناوال
شیراز

۱۵ اردیبهشت؛ روز شیراز - ایمنا

۱۵ اردیبهشت؛ روز شیراز - ایمنا
و تأیید مجلس شورای اسلامی،

۱۵ اردیبهشت، روزی که به نام شیراز نامگذاری شد - الی گشت

۱۵ اردیبهشت، روزی که به نام شیراز نامگذاری شد - الی گشت
۱۵ اردیبهشت

تاریخچه روز شیراز و چیزهای رایگان 15 اردیبهشت - نمناک

تاریخچه روز شیراز و چیزهای رایگان 15 اردیبهشت - نمناک
به نام

۱۵ اردیبهشت روز شیراز

۱۵ اردیبهشت روز شیراز
روز شیراز

۱۵ اردیبهشت، روزی برای شیراز خال رخ هفت کشور - ایرنا

۱۵ اردیبهشت، روزی برای شیراز خال رخ هفت کشور - ایرنا
نامگذاری گردید. به همین مناسبت، هر ساله برنامههای ویژهای از طرف شهرداری

15 اردیبهشت روز شیراز؛ بزرگداشت شهر بهار نارنج با جشنهای شاد

15 اردیبهشت روز شیراز؛ بزرگداشت شهر بهار نارنج با جشنهای شاد
شیراز
منبع خبر : iribnews.ir