خداحافظی سفیر فلسطین با امیرعبداللهیان

خداحافظی سفیر فلسطین با امیرعبداللهیان
سفیر فلسطین در ایران امروز در پایان مأموریتش در ایران، با وزیر امور خارجه کشورمان دیدار و خداحافظی کرد.
منبع خبر : mehrnews.com