خواهان بازگشت گفتگو‌ها برای رسیدگی به موارد اختلافی با ایران هستیم

خواهان بازگشت گفتگو‌ها برای رسیدگی به موارد اختلافی با ایران هستیم
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خواهان ادامه گفتگو‌ها برای رسیدگی به مسائل اختلافی با ایران از جمله تحریم‌ها شد.
منبع خبر : yjc.news