قیدهای زمانی مبهم در فضای مجازی نشانه چیست؟

قیدهای زمانی مبهم در فضای مجازی نشانه چیست؟
بهتر است برای مقابله با اخبار و محتوای جعلی همیشه به قید‌های زمانی و تاریخ نگارش پیام‌ها دقت کنید.
منبع خبر : iribnews.ir