ممانعت ارتش سوریه از ورود کاروان نظامی آمریکا به «قامشلی»

ممانعت ارتش سوریه از ورود کاروان نظامی آمریکا به «قامشلی»
خودروهای زرهی ارتش آمریکا قصد ورود به شهر قامشلی را داشته اند که نیروهای ارتش سوریه مانع آنها شده و دستور به بازگشتشان داده اند.
منبع خبر : mehrnews.com