تاکید استاندار کردستان بر بکارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزشاستاندار کردستان: ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش ... - ایرنا

استاندار کردستان: ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش ... - ایرنا

بکارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش کردستان - برنا

بکارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش کردستان - برنا
استاندار کردستان: ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش ... - ایرنا

بکارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش کردستان ...

بکارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش کردستان ...
www.irna.ir › news › استاندار-کردستان-ظرفیت-واحده...

ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش بکارگیری شود - ایرنا

ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش بکارگیری شود - ایرنا
استاندار کردستان یادآور شد: در اعتبارات سال آینده، حمایت از ورزش در نظر گرفته میشود تا با استفاده از آن رشتههای ورزشی را تقویت کرد. زارعی کوشا ...

زیرساخت های رشته تیراندازی در کردستان تقویت می شود - خبرگزاری مهر

زیرساخت های رشته تیراندازی در کردستان تقویت می شود - خبرگزاری مهر
بکارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش کردستان - برنا

بدهی ۳۵میلیارد تومانی فدراسیون تیراندازی - خبرگزاری تسنیم

بدهی ۳۵میلیارد تومانی فدراسیون تیراندازی - خبرگزاری تسنیم
www.borna.news › استان ها › کردستان

رویکرد جدی دولت در حمایت از ورزش /تشویق سرمایه گذاران و بنگاههای ...

رویکرد جدی دولت در حمایت از ورزش /تشویق سرمایه گذاران و بنگاههای ...
وی تاکید کرد؛ بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی از جمله معدن طلای قروه استفاده شده و یک سالن ورزشی مجهز در منطقهای محروم ساخته شده است.

حمایت صنایع بزرگ از ورزش با جدیت پیگیری شود - ایسنا

حمایت صنایع بزرگ از ورزش با جدیت پیگیری شود - ایسنا
بکارگیری ظرفیت واحدهای تولیدی برای حمایت از ورزش کردستان ...

واحد های تولیدی بزرگ کردستان بخشی از منابع ورزش استان را تامین کنند

واحد های تولیدی بزرگ کردستان بخشی از منابع ورزش استان را تامین کنند
وی تاکید کرد؛ بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی از جمله معدن طلای قروه استفاده شده و یک سالن ورزشی مجهز در منطقهای محروم ساخته شده است.
منبع خبر : yjc.news