دیدار رئیس کل دادگستری کردستان با بازداشت شدگان اخیر

دیدار رئیس کل دادگستری کردستان با بازداشت شدگان اخیر
رئیس کل دادگستری استان کردستان به همراه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان در بازدید ۲ ساعته از زندان سنندج با بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر به صورت چهره به چهره و مستقیم دیدار کردند.
منبع خبر : iribnews.ir