ایران به جمع کشور‌های صاحب فناوری تولید هلیوم پیوست

ایران به جمع کشور‌های صاحب فناوری تولید هلیوم پیوست
معاون اول رئیس جمهور برای نخستین بار در کشور از فناوری تولید گاز هلیوم و LNG و نیز ۳ محصول دانش بنیان رونمایی کرد و ایران به جمع کشور‌های صاحب فناوری تولید هلیوم و LNG پیوست.
منبع خبر : iribnews.ir