محفلی از جنس نور در زندان گرگان

محفلی از جنس نور در زندان گرگان
این روزها محفل انس با قرآن کریم با حضور سربازان زندان مرکزی گرگان برگزار می شود.
منبع خبر : iribnews.ir