تمام نیروهای نظامی خارجی، عراق را ترک کردند

تمام نیروهای نظامی خارجی، عراق را ترک کردند
سرلشگر تحسین الخفاجی سخنگوی فرماندهی عملیات مشترک عراق تاکید کرد که به جز تعداد محدودی مستشار، هیچ نیروی نظامی خارجی در عراق باقی نمانده است.
منبع خبر : mehrnews.com