دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور

"پارمیس محمدی" بانوی هندبالیست کردستانی به سومین مرحله اردوی استعدادیابی دختران کشور دعوت شده است.

دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور

دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور

دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور

دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور
دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور

دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور

دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور
www.mojnews.com › استانها › کردستان

دعوت دو هندبالیست نجف آبادی به تیم ملی ساحلی ایران

دعوت دو هندبالیست نجف آبادی به تیم ملی ساحلی ایران
سومین مرحله اردوی استعدادیابی بانوان با حضور ۳۵ هندبالیست دختر از سراسر کشور طی روزهای ۱۸ لغایت ۲۰ بهمن ماه به میزبانی تهران برگزار می شود. بر ...

وضعيت دختر هندباليست ايرانى بعد از زلزله تركيه - ورزش 3

وضعيت دختر هندباليست ايرانى بعد از زلزله تركيه - ورزش 3
دعوت بانوی هندبالیست کردستانی به اردوی استعدادیابی دختران کشور

آخرین اخبار
منبع خبر : yjc.news