روند نزولی کرونا در پایتخت ناپایدار است

روند نزولی کرونا در پایتخت ناپایدار است
تهران- فرمانده ستاد مقابله با کرونای استان تهران با اشاره به اینکه با وجود انجام واکسیناسیون همچنان رعایت شیوه نامه های بهداشتی ضرورت دارد گفت: روند نزولی کرونا در پایتخت ناپایدار است.
منبع خبر : mehrnews.com