ثبت ماسوله از منظر فرهنگی در آیسسکو‌ی سازمان جهانی اسلامی

ثبت ماسوله از منظر فرهنگی در آیسسکو‌ی سازمان جهانی اسلامی
برای شناسایی و حفاظت بیشتر ماسوله،‌ای شهر تاریخی در فهرست آثار فرهنگی آیسسکو ICESCO ثبت جهانی شد.
منبع خبر : yjc.news